Adatvédelmi tájékoztató

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Fontos számunkra az Ön személyes adatainak védelme, ezért különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy megvédjük a Kreativ cég tulajdonában lévő webhelyünk, a kreativ.com.ro látogatóinak (“érintett személyek”) magánéletét, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kiadott (EU) 2016/679-es Rendeletének értelmében, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását szabályozza (”GDPR”).

Kérjük, fordítson különös figyelmet a következő Adatvédelmi Nyilatkozat áttanulmányozására, hogy megértse, hogyan kezeljük a továbbiakban az Önre vonatkozó információkat (“személyes adatok”).

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti a Kreativ srl által gyakorolt, a GDPR előírások alkalmazására vonatkozó eljárásokat, valamint azokat a jogokat, amelyekkel Ön rendelkezik, adatainak a kreativ.com.ro webhely általi felhasználásának tekintetében.

A személyes adatok Kreativ srl általi kezelése minden esetben a GDPR előírásoknak megfelelő módon történik, valamint azoknak az adatvédelmi előírásoknak a tiszteletben tartásával, amelyek azokban az országokban érvényesek, amelyekben a Kreativ srl kifejti tevékenységét.

A jelen, személyes adatok védelmére vonatkozó nyilatkozat révén a Kreativ srl tájékoztatni szeretné látogatóit és ügyfeleit az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok természetéről, valamint az adatkezelés céljairól.
Ezen túlmenően, a jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk látogatóinkat és ügyfeleinket az őket megillető jogokról.

ADATKEZELŐ
A személyes adatok kezelője a Kreativ srl, a romániai jogszabályok szerint bejegyzett kereskedelmi társaság, székhelye Szatmárnémeti, Aurel Vlaicu utca 150, Szatmár megye, cégjegyzékszáma J30/555/2002, adószáma RO15004744.

SZELLEMI TULAJDONJOG
A Kreativ srl rendelkezik a webhely tartalmának kizárólagos szellemi tulajdonjogával, beleértve, de nem kizárólagosan, a cikkeket, szövegeket, fényképeket, kereskedelmi márkákat.

A webhely látogatói/ügyfelei tudomásul veszik és egyetértenek azzal, hogy a fent nevezett anyagokat semmilyen módon nem használhatják, kivéve, ha a Kreativ srl a felhasználást külön jóváhagyja.

A webhely egyetlen részének tartalma sem reprodukálható, terjeszthető vagy publikálható semmilyen formában, semmilyen eszköz segítségével, a Kreativ srl előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Következésképpen, a webhely látogatói/ügyfelei tudomásul veszik és egyetértenek azzal, hogy semmilyen módosítást, eladást, terjesztést nem hajthatnak végre a Kreativ srl előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Mint a személyes adatok kezelője, a Kreativ srl Adatvédelmi Tisztviselőnek nevezte ki Bian Camelia asszonyt, akinek kötelessége a GDPR-előírások tiszteletben tartásának biztosítása a cég által folytatott adatkezelési műveletek során.
A webhely látogatóinak bármikor lehetőségében áll közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulni bármilyen, a jelen nyilatkozattal kapcsolatos kérdésben, az alábbi elérhetőségek felhasználásával:
Adatvédelmi tisztviselő: Bian Camelia
E-mail: camelia.bian@kreativ.com.ro, tel +40 742273949
Levélcím: str. Aurel Vlaicu 150, Satu Mare

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

A kapcsolattartási adatlap feldolgozása
A Kreativ srl az Ön által megadott információkat a webhelyen található, megfelelő kapcsolattartási részben használja, kizárólag az Ön kérésének feldolgozása céljából. A kreativ.com.ro webhelyen történő bármilyen személyes adat megadásával Ön tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a Kreativ srl az adatvédelmi nyilatkozat előírásainak megfelelően kezeli az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatait csak az Ön külön hozzájárulásával továbbítjuk harmadik fél felé, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a Kreativ srl törvény szerinti kötelessége az adatok továbbítása.
A Kreativ srl kötelezi magát arra, hogy csak azokra a célokra dolgozza fel az Ön személyes adatait, amelyekre Ön megadta őket, kivéve, ha Ön külön jóváhagyja az adatok egyéb célokra történő felhasználását.

Hírlevél
Amennyiben Ön a Kreativ srl hírlevelének megrendelője, az Ön személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, hogy Önhöz ezeket a kereskedelmi célú információkat eljuttassuk. Személyes adatait azonnal töröljük, amint lemondja a Kreativ srl hírlevelére vonatkozó megrendelését.

A megrendelést bármikor lemondhatja a hírlevélhez kapcsolt linken keresztül, vagy a Kreativ srl adatvédelmi tisztviselőjéhez címzett írásos kérelem formájában.

 

ADATOK KEZELÉSE HARMADIK FÉL, MÁS WEBHELYEK ÉS SZPONZOROK ÁLTAL
A kreativ.com.ro adott esetben tartalmazhat más webhelyekre vezető linkeket, amelyek adatkezelési politikája eltérhet a Kreativ srl által alkalmazottól.

Kérjük, vegye ezt figyelembe és tanulmányozza ezen webhelyek adatvédelmi politikáját, mivel a Kreativ srl nem vállal felelősséget az ilyen harmadik félnek megadott, vagy harmadik fél által gyűjtött információkért.

AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS. SÜTIK
A kreativ.com.ro webhely használ süti (cookie) típusú látogatóazonosítókat. Az ezen webhelyen használt sütik meghatározott élettartammal rendelkeznek, amely változó, de semmiképpen sem haladja meg a 2 éves időtartamot. Minden süti „first party” típusú, vagyis nem továbbítjuk őket külső cégek felé.

ADATOK TÁROLÁSA
A Kreativ srl különböző időtartammal tárolja a kezelt adatokat, az ésszerűség függvényében, az előzőleg meghatározott célok értelmében.

Azokat az adatokat, amelyeket Ön webhelyünk hírlevelének megrendelése céljából szolgáltatott, a megrendelés Ön által kezdeményezett lemondásáig tároljuk, vagyis ameddig a hírlevelet a hozzá kapcsolt linken keresztül, vagy adatvédelmi tisztviselőnknek címzett írásos kérelem formájában lemondja.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI
A GDPR értelmében, az érintett személyek a következő jogokkal rendelkeznek a Kreativ srl által kezelt személyes adataikat illetően:
1. A kezelt adatokhoz való hozzáférés joga;
2. Az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog;
4. Az adathordozhatósághoz való jog
5. A tiltakozáshoz való jog
6. A jóváhagyás bármikori visszavonásához való jog
7. A panasz benyújtásához való jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A Kreativ srl az adatfeldolgozásra vonatkozó technikai és szervezési intézkedéseket foganatosított a GDR követelményeinek megfelelően, azért, hogy védelmet biztosítson az Ön személyes adatai számára bármely illetéktelen hozzáférés, nem megfelelő felhasználás vagy feltárás, illetéktelen módosítás, véletlen törlés vagy elvesztés ellen. A Kreativ srl minden alkalmazottja és együttműködő partnerei, valamint minden harmadik fél, aki a Kreativ srl helyett és nevében tevékenykedik, köteles az Ön adatainak védelmét tiszteletben tartani, a jelen Nyilatkozat előírásainak megfelelően.

FELELŐSSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS
A kreativ.com.ro webhely linkeket tartalmazhat más webhelyekhez és/vagy weboldalakhoz, amelyek nem képezik cégünk tulajdonát. A Kreativ srl semmilyen, ezen oldalak tartalmaira vonatkozó felelősséget nem vállal, ezért nem tehető felelőssé az ezen oldalakon található, vagy rajtuk keresztül hozzáférhető tartalmak, reklámok, javak, szolgáltatások, software, információk vagy egyéb anyagok tekintetében. A Kreativ srl nem tehető felelőssé a személyes adatok elvesztéséért, semmilyen, a látogatók személyes adatait érintő negatív hatásért, vagy más, az illető webhelyek látogatása által okozott erkölcsi és/vagy anyagi kárért.

Amennyiben az ilyen jellegű módosításokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne használja a kreativ.com.ro webhelyet.
A jelen nyilatkozat fogalmai az alkalmazható jogszabályoknak megfelelően értelmezendők.